Møteuke i Moldeområdet

I går kveld startet møteuka som Sarepta har i Molde og omegn. 19 stk. hadde funnet veien til Strande bedehus denne kvelden. Sammenhengende møtevirksomhet har vi lite av i Romsdalen. Nå har du muligheten til å få sitte ned og lytte til forkynnelse, sang og vitnesbyrd.

Vi kaller det møteuke selv om møtene er på forskjellige bedehus. De tre første kveldene er på Strande bedehus. Fredag og lørdag er på Helset bedehus og på søndag er det møte på Solemdal bedehus.

Første kvelden kom det folk fra flere steder i Molde kommune. Vi håper at folk fra Skåla, Fræna, Molde by og sørover mot Kleive kan støtte opp om disse møtene. Det er flott å kunne besøke hverandre på tvers av bedehusgrensene. Det å gå og høre forkynnelse i sammenhengende virksomhet…….det er viktig og godt. Mange var takknemlige etter det første møtet i går kveld!

Det er Dagfinn Sandal og Hans Bergane som deltar på møtene med tale. Dagfinn deltar også med sang. På Strande er det enkel kaffeservering til slutt i møtet. På Helset får vi kaffeservering mellom bibeltimene.

CIMG3420