NKUL

Ungdomslaget på Nærbø bedehus (NKUL) har dette året et misjonsprosjekt som skal bidra til at evangelisk virksomhet skal nå ut sør i Europa. Sarepta var med på en vanlig lørdagssamling på Nærbø for noen uker siden.

Det var veldig kjekt å få være med på Ungdomslaget på Nærbø igjen. De har dette året Sarepta som sitt misjonsprosjekt. Det er flott at ungdommene på denne måten kan være med på å legge til rette for at evangeliet skal bli forkynt på steder der det ikke er evangelisk virksomhet fra før. De bidrar også med midler til et prosjekt som gjør at vi kan arbeide med oppsøkende virksomhet.

Det var en lydhør forsamling på ca. 70 ungdommer den lørdagskvelden vi var innom. De fikk høre litt om den åndelige situasjonen sør i Europa og i Nord-Afrika. I talen fikk vi høre det kjente verset «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5
Ordet ble tatt imot. Det ble en stille susen. Flere ungdommer kom og takket for talen etterpå. Det er forresten ikke så ofte at helt unge ungdommer gjør det. Stor takk til de i ledelsen i Ungdomslaget som legger til rette for forkynnelse på ungdomssamlingene! Husk på dem i forbønn!

Da ungdomslaget tok kontakt med Sarepta for å spørre om vi hadde noe prosjekt de kunne støtte, tenkte vi at her var det snakk om støtte på mellom 5-15 tusen kroner. Stor var overraskelsen da de kunne fortelle at de håpet på å kunne bidra med godt over 100.000 kroner. Ja, en sa at de kanskje kunne klare begge prosjektene vi presenterte. (til sammen 160.000 kroner). Det er sannelig driftige ungdommer! Ta vel imot dem når de kommer på dugnad med husvask, hjulskift, vedsalg…og jeg vet ikke alt de tilbyr, men jærbuånd og misjonssinn var det i dem!