Ny hjemmeside for Sarepta

Fra 5. januar 2016 vil www.misarepta.com være Sareptas hjemmeside der det hver uke legges ut nye stykker. Velkommen til å følge oss videre her.

Sarepta har en forholdsvis aktiv hjemmeside. Ca. tre dager i uken legges det ut nye stykker på denne. Den gamle hjemmesiden var statisk og vi brukte mye tid hver gang vi skulle legge inn et nytt stykke. Ca. 40 minutter hver gang. På den nye hjemmesiden www.misarepta.com ,som er dynamisk, bruker vi bare 4.-5. minutter på å legge inn et nytt stykke.

Sarepta har brukt svært små ressurser på utvikling av ny hjemmeside og du vil derfor kunne se mange hjemmesider som er bedre utformet enn denne. For Sarepta har det vært viktigst å få til en hjemmeside som tjener misjonsarbeidet……………… ved at man enkelt og raskt kan få legge ut nyhetssaker, informasjon om arrangement, veiledning og misjonsstoff.

Vi er overrasket over besøkstallet på Sareptas hjemmeside. Hver eneste dag i 2015 har det det vært ca. 200 unike brukere (i snitt) inne og lest på hjemmesiden. Unike brukere vil si forskjellige personer. Om en person er inne mange ganger på hjemmesiden en dag så telles dette bare som en bruker.

Sarepta ønsker å takke Web-ansvarlig Rolf Lavik for dugnadsjobben som han har utført for oss i forbindelse med den nye hjemmesiden!! Uten dugnadsånden i arbeidet vårt ville kollektpengene fort renne bort. Vi er svært takknemlig for alle som trør til i dugnadsarbeid for Sarepta. Vi har sett mye av dette de siste ukene i forbindelse med Nyttårskonferansen og møtevirksomheten ellers. Hjertelig takk til alle!!

hb

Legg igjen en kommentar