Nyttårskonferansen godt i gang.

60 ungdommer i alderen 15-30 var samlet på Nordlys Misjonssenter første dagen på Nyttårskonferansen.

I år er det Kjell Dahlene som holder de fleste bibeltimene på konferansen. Han vil forkynne og undervise om Abraham. I går ettermiddag stanset han opp for dette at Gud møtte Abraham med et kall. Videre kom han inn på vandringen til Abraham og de forskjellige stedene der Abraham slo seg ned. Hele tiden blir budskapet om Abraham vinklet slik at det kan gi veiledning, trøst og vekking inn i våre liv…….vi som sitter og lytter.

På andre timen i går tok Svein Wilhelm Nessa for seg dette at «Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden». Han talte om åpenbaring og tro og sa at disse henger sammen. Han fikk enkelt lagt frem dette at Lyset åpenbarer synd i våre liv……..som kan gi syndenød. Lyset kan også få åpenbart evangeliet for oss, det vi eier i Kristus, på en slik måte at det skapes frelsesfryd.

Elisabeth Gjerde ble intervjuet av Jan-Tore Olsen om hvordan det er å være med i ungdomsteamet i Spania. Jan-Tore kunne fortelle at også neste skoleår ønsker Sarepta å ha team i Spania. De som er i team der nede er først og fremst studenter, men Elisabeth kunne fortelle at på fritiden fikk de anledninger til å treffe ungdommer, bli kjent med dem, og være et vitne for Kristus. Elisabeth sang også et par sanger på siste møtet……….sangen og budskapet gikk til hjertene.

Det er ca. 50 påmeldte til konferansen, men det er flott når det kommer (ekstra)gjenger innom på møtene slik som første dagen.

Legg igjen en kommentar