Fast givertjeneste

Fast givertjeneste kan du opprette i nettbanken din eller du kan bruke avtalegiro. Om du ikke har nettbank kan du ta direkte kontakt med din bank. Avtalegiro er den enkleste og beste løsningen for både oss og deg. Avtalegiroskjemaet må fylles ut og sendes inn til Sarepta.

Om du overfører 100, 500, 1000 eller 2000 kroner hver måned så er vi uansett takknemelige for alle gaver som kommer inn. (Mange bekker små gir stor Å). Vårt kontonummer er 3000.31.58000. Det er regnskapsavdelingen til IMF som fører Sareptas regnskap.

Her finner du avtalegiro