Bibel- og undervisningssenter

«De som blir klar over situasjonen her nede, opplever en «hellig uro»………… de som får øynene opp for mulighetene til å nå tilstøtende områder lenger sør med evangeliet, via Spania, kjenner på kallet til å gå og til å være med.»

De siste dagene har vi kjørt en del mil i Alicante provins. Vi har sett på 3 – 4 alternativer til et fremtidig «Centro Sarepta». I tillegg til daglig leder har to fra styret vært med.

Sarepta ser det som viktig å ha et senter som vi kan arbeide ut fra. På dette senteret vil det være bibelundervisning og forkynnelse av Guds Ord som vil være det sentrale. For å nå ut med evangeliet til de mange tusen kommunene (uten evangelisk virksomhet) i Spania, tror vi det er avgjørende å samle mennesker om Ordet over lengere tid på et bibelsenter. Vi vet hva Ordet utretter og hva det gjør med mennesker som har fått åpenbart dette.

Når det gjelder økonomi for å kunne kjøpe seg et egnet sted i Spania, så vet nok de fleste at Sarepta ikke har råd til det. Dette året samler vel vi inn gaver på størrelse med det en av de største kristne VGS i Norge springer inn på en time. (Misjonsløp). Men det finnes mennesker i Norge som brenner for at også menneskene i Sør-Europa må få muligheten til å høre evangeliet. De som blir klar over situasjonen her nede, opplever en «hellig uro»……… de som får øynene opp for mulighetene til å nå tilstøtende områder lenger sør med evangeliet, via Spania, kjenner på kallet til å gå og til å være med. Det er gripende å få telefoner fra mennesker og grupper av mennesker som ønsker å bidra til et bibel- og undervisningssenter, fordi Herren har minnet dem om det.

 I en oppstartsfase kommer vi nok til å leie lokaler som er egnet til undervisning og overnatting, men vi tror at det over tid er best å ha et eget sted. Måtte Herrens vilje skje i denne saken. Kan du be om det? Herren Gud kan stenge til og Han kan åpne opp.

Legg igjen en kommentar