Etterlysning

Sarepta trenger to sett av «Melodiboken» og ca. 150 stk. av «sangboken».
Finnes det enkeltpersoner eller bedehus i Norge som har noen sangbøker til overs?

Det er dessverre en del bedehus som legger ned driften i Norge for tiden. Det kan være forskjellige grunner til det og vi skal ikke komme inn på den saken, men på de aller fleste bedehus finnes det melodibøker og sangbøker. Kanskje Misjon Sarepta kunne fått overtatt sangbøkene fra ditt nedlagte bedehus? Selv om det blir mer og mer vanlig å ha sangene på storskjerm i bedehussamlingene så ønsker likevel Sarepta ha noen sett med sangbøker til virksomheten både i Norge og i Spania.

Vi tar gjerne imot dersom du har et sett med «melodiboken» eller om du har en sangbok til overs. Også enkeltpersoner kan sende inn til oss om det så bare er en sangbok. Bekker små gir…….

Du kan sende pakken til Misjon Sarepta, Solemdal, 6456 Skåla.

Hjertelig takk til deg som sender inn noe til oss!!

Legg igjen en kommentar