Han er oppstått!

Easter background, illustration with Jesus cross, wooden crucifix on blue sky in spring, bright light, rays, clouds. Christian wooden cross with He is risen text for Easter, resurrection celebration

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.  Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Matt 28:5f